วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ง่ายๆ ชิลๆ Oracle SQL Developer 4.0

วันนี้ได้อ่านบทความบน LinkedIn และ พบว่าเราสามารถดาว์นโหลด Oracle SQL Developer 4.0 ดังนั้นขอนำมาฝากเพื่อนๆ สิ่งแรกที่เราต้องมีคือ JDK 1.7

หลังจากดาว์นโหลด Oracle SQL Developer 4.0 ก็ Unzip :) สิ่งที่ควรรู้ ฟีเจอร์ใหม่ และคู่มือ

ตัวอย่าง: Find Database Object - Search