วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

เรามาทดสอบ APEX 5.0 EA1 กันเถอะ

ผมได้อ่าน Twitter และพบ Oracle Application Express 5.0 Early Adopter 1 now available ผมคิดว่าเป็นจุดที่น่าสนใจ สำหรับผู้ที่สนใจใน Oracle APEX ที่จะ Request Workspace เพื่อการทดสอบ (ควรใช้ Email ที่ใช้ login OTN ได้) apexea.oracle.com

หลังจากการ "Request Workspace" เรียบร้อยแล้ว เราจะ Login ด้วย OTN user.
จากนั้นเลือก Workspace ที่เราสร้างไว้
หลังจากนั้นได้เวลาทดสอบ ^________________^

Oracle Application Express 5.0 Early Adopter 1 Feature Descriptions