วันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557

ติดตั้ง Oracle Database บน CentOS?

บางครั้งในมุมมองของคนทำงานไอทีอาจถามว่าเราติดตั้ง Oracle Database บน CentOS ได้หรือไม่? ผมต้องขอบอกเลยว่าได้แน่นอน แต่อย่างไรนั้นผมไม่ขอกล่าวในบทความนี้ สิ่งที่สำคัญคือ ผมควรติดตั้ง Oracle Database บน CentOS สำหรับ Production หรือไม่?
CentOS เป็นระบบปฏิบัติการ Linux ที่เป็น open source community ดังนั้นเราจะไม่เสียค่าใช้จ่ายเรื่อง License เมื่อนำมาใช้กับระบบ แต่สิ่งที่เราควรคำนึงอย่างยิ่ง CentOS นั้น certify กับ Oracle Database หรือไม่? เราสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่ http://support.oracle.com จากนั้นเลือก "Certifications" (ในกรณีนี้ผม ขอใช้ Oracle Database 12.1.0.1 บน Linux 64bits)
หลังจากการค้นหาก็พบว่า CentOS ไม่ certify ในการติดตั้ง Oracle Database 12.1 นั่นหมายถึง Oracle ไม่รับรองการติดตั้ง Oracle Database 12.1 บนระบบปฏิบัติการ CentOS ดังนั้นเราไม่ควรติดตั้งในกรณีแบบนี้บน Production เพราะเมื่อเกิดปัญหาอะไรก็ตาม หลังการติดตั้งและใช้งาน Oracle จะไม่สามารถช่วยเหลือได้ 
12.1
OS versions and minimum levels: 
Oracle Linux 6.x
Red Hat compatible Kernel
Update 2 or higher - Oracle Unbreakable Enterprise Kernel (UEK R2) 2.6.39-100.5.1 or higher
Update 4 or higher - Oracle Unbreakable Enterprise Kernel (UEK R3) 3.8.13-16 or higher
Oracle Linux 5 Update 6
Red Hat Enterprise Linux 6
Red Hat Enterprise Linux 5 Update 6
SLES 11 SP2: 3.0.13-0.27 or later
See Oracle Database Installation Guide 12c Release 1 (12.1) for Linux, Chapter 3.7.1 for supported kernels and package information for all the above Linux versions
ผมขอแนะนำให้เช็ค Certification Information for Oracle Database on Linux x86-64 (Doc ID 1304727.1)

ในมุมมองของผมเราควรใช้ Oracle Linux หากท่านมี Account บน Oracle Technology Network สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://edelivery.oracle.com/linux จากนั้นเมื่อใช้งานบนระบบจริง เราก็ดำเนินการในการซื้อ Support.