วันอังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2551

โครงสร้าง Oracle Memory

Oracle memory จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ:
- โค้ดโปรแกรม
- ข้อมูลเกี่ยวกับ session ที่ได้มีการติดต่อเข้าไป
- ข้อมูลระหว่างมีการใช้โปรแกรม เช่น state
- ข้อมูลที่ใช้แชร์ และการติดต่อ ที่เกิดกับ Oracle process นั้นๆ
- Cache ข้อมูล เช่น data blocks

โครงสร้าง Memory:
- System Global Area (SGA) แชร์ server ทั้งหมด และ background processes.
- Program Global Area (PGA) แชร์แต่ละ server และ background process; 1 PGA สำหรับแต่ละ process.


ไม่มีความคิดเห็น: