วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556

Oracle SQL Developer 4.0 ใหม่! เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานกับ Oracle Database 12c

วันนี้ผมได้อ่านบทความบท tweeter และ Marketwactch - ออราเคิลได้เปิดตัว Oracle SQL Developer 4.0  (4.0.0.13.80). เราสามารถ Download เพื่อมาทดสอบได้จาก OTN เว็บ. Oracle SQL Developer 4.0 ตัวใหม่นี้ได้แก้ปัญหาเกียวกับบักมากกว่า 500 ตัว เราสามารถอ่านได้ที่...
ผู้ใช้จะพบกับฟีเจอร์ใหม่ๆ อันได้แก่
Database Performance Monitoring
Find Database Object - Search
Command Line
Cart
Reports
UI Enhancements
Data Modeler 4.0
JDK 7 Support
อ้างอิง
http://www.marketwatch.com/story/oracle-sql-developer-40-enhances-support-for-oracle-database-12c-2013-12-12
http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/sql-developer/overview/index.html

ไม่มีความคิดเห็น: