วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ออราเคิลบนวินโดวส์กับโปรแกรม Process Explorer (เช็ค CPU และ Thread)

ถ้าคุณคือคนดูแล Windows คุณคงมีเครื่องมือมากมายที่ใช้ในการจัดการตรวจสอบระบบของคุณ แต่ด้วยผมเป็นคนดูแลฐานข้อมูลออราเคิล และอาจจำเป็นต้องใช้ฐานข้อมูลบน Windows ผมสามารถใช้ "Windows Task Manager" เพื่อเช็ค Performance หรือ Processes แต่ออราเคิลบน Windows นั้นเราต้องมองที่ threads (Thread-Based Architecture).

ในบทความ ผมไม่ได้ตั้งใจจะอธิบายอะไรมากมาย เพราะแค่ต้องการแนะนำโปรแกรมที่ชื่อว่า Process Explorer โปรแกรมตัวนี้จะแสดง Process ที่ทำงานอยู่ memory map และสามารถแสดง thread.
จากรูปสนใจ TID 6272 ...จากนั้นลองเช็คในฐานข้อมูล
SQL> select s.program from v$session s, v$process p where s.paddr = p.addr and p.spid=6272;

PROGRAM
----------------------------------------------------------------
ORACLE.EXE (VKRM)
เรายังสามารถ suspend หรือ kill thread ที่ต้องการ (หมายเหตุ โปรดเช็คก่อน kill หรือ suspend thread).


ไม่มีความคิดเห็น: