วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ทำไมต้องศึกษาออราเคิล Statspack

บ่อยครั้งที่ผมจะบอกเพื่อนที่ทำงานกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับฐานข้อมูลออราเคิล และไม่เชี่ยวชาญนักในฐานข้อมูลออราเคิล เมื่อมีปัญหาให้สร้างรายงานจาก AWR แล้วส่งมาให้ผมช่วยในการวิเคราะห์ วันนี้เพื่อนผมที่ใช้ Oracle Standard Edition 11G ส่งปัญหา WARNING: Since the DB Time is less than one second, there was minimal foreground activity in the snapshot period. Some of the percentage values will be invalid. ผมจึงแนะนำเพื่อนให้ติดตั้ง Oracle Statspack
ข้อดีในการใช้ Statspack อาจไม่ใช่แค่เพราะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการใช้งาน แต่อาจเพราะว่า เราใช้ Oracle Standard One หรือ Standard Edition นั่นเป็นเหตุที่ต้องติดตั้งใช้งาน Oracle Statspack

ผมเลยเริ่มเขียนบทความ ออราเคิล (Oracle) Statspack (ติดตั้งและใช้งานเบื้องต้น)

อย่างไรก็ดีสิ่งที่สำคัญเราควรสามารถวิเคราะห์รายงานที่เกิดจาก Statspack หรือ AWR ได้

ตัวอย่างการติดตั้ง
SQL> connect / as sysdba
SQL> CREATE TABLESPACE PERFSTAT_TS DATAFILE '/u01/app/oracle/oradata/orcl/perfstat_ts01.dbf' size 50M autoextend on maxsize unlimited;
SQL> define default_tablespace='PERFSTAT_TS'
SQL> define temporary_tablespace='TEMP'
SQL> define perfstat_password='password'
SQL> @?/rdbms/admin/spcreate.sql
SQL> undefine perfstat_password
SQL> @?/rdbms/admin/spauto.sql
ตัวอย่างสร้าง Report
SQL> connect perfstat/password
SQL> define begin_snap=9
SQL> define end_snap=10
SQL> define report_name=report_name.txt
SQL> @?/rdbms/admin/spreport.sql

ไม่มีความคิดเห็น: